Managementul calitatii

Departamentul dispune de un program de management al calităţii pentru menţinerea obiectivelor programului de învăţământ la distanţă, prin conţinutul ghidului de consiliere al studentului şi a Regulamentului de funcţionare a departamentului.

Programul de management al calităţii pentru forma de învăţământ la distanţă este asigurată la nivelul universităţii prin intermediul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC), asistată de Biroul de Asigurarea Calităţii (BAC), iar la nivelul fiecărei facultăţi prin responsabilii cu evaluarea şi asigurarea calităţii programelor de studii, ce alcătuiesc un veritabil corp de auditori interni.

Managementul calității în cadrul învățământului la distanță implică existența utilizării unor formulare tipizate pentru majoritatea documentelor suport ID (planuri de învățământ, state de funcțiuni, acoperirea, calendare de disciplină și fișe de disciplină, formulare on-line privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți), realizarea de instruiri periodice anuale pentru cadrele didactice și didactice auxiliare, existența unui model general al suportului de curs. Toate aceste procese didactice dar și altele se realizează în baza unor proceduri speciale în tehnologia ID, aprobate de către Senatul Universității, dar și a unor proceduri generale și a Regulamentului DIDFC.