Admitere

Lista admitere – asteptare EFS 2022-2023
Lista admitere – asteptare PIPP 2022-2023
Lista admitere – asteptare STIINTE 2022-2023

ANUNȚ 1

Candidații declarați admiși dobândesc calitate de cursanți după încheierea contractelor de școlarizare.

Încheierea contractelor se face în perioada:

 • 21 septembrie 2022 între orele 10-16
 • 22 septembrie 2022 între orele 8-16
 • 23 septembrie 2022 între orele 8-16
 • 24 septembrie 2022 între orele 9-12
 • 26 septembrie 2022 între orele 8-16

 

Candidații declarați admiși (personal sau prin reprezentant mandatat prin procură specială realizată la notariat) vor trebui să vină în corpul H, pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35 (Piața 1 Mai), et. 1 cu următoarele documente, în original sau copii legalizate la notariat:

 1. diploma de licenţă;
 2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă; 
 3. diploma de bacalaureat;
 4. adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate, vizată de Inspectoratul Școlar Județean – ORIGINAL;
 5. copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 6. certificat de naştere;
 7. certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui,  (dacă este cazul);
 8. adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli psihice și cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 9. adeverinta rezultat EKG (pentru candidații de la specializarea Educație fizică și sportivă);
 10. Chitanța taxei de înscriere (achitată la depunerea dosarului de înscriere 130 lei);
 11. 200 lei taxă înmatriculare;
 12. 800 lei taxă școlarizare (prima tranșă);
 13. dosar plic (nu cu șină).

Cele două taxe se vor achita la aceeași adresă de mai sus.

 

ANUNȚ 2

Candidații aflați pe listele de așteptare de la specializările Științe și PIPP vor fi contactati în data de 27 septembrie 2022 în situația în care mai rămân locuri disponibile la specializările pentru care au optat, sau pot opta pentru specializarea Limba și literatura română /Limba și literatura engleză.

ANUNȚ 3

Candidații validați de la specializările  Geografie; Istorie; Limbă și literatură engleză; Limbă și literatură franceză; Informatică; Educație tehnologică; Limba și literatura română, pot opta până la data de 26 septembrie 2022, ora 16.00, pentru specializarea Limba și literatura română /Limba și literatura engleză.

ANUNȚ 4

Candidații ale căror dosare au fost invalidate nu se regăsesc pe listele de admitere.

OFERTĂ DE FINANȚARE CONVERSIE

Universitatea „Valahia” din Târgoviște vine în sprijinul cadrelor didactice din învățământul secundar (liceal) care doresc să urmeze studii de conversie profesională (2 ani) în condiții de finanțare prin intermediul Proiectului ROSE (Romania Secondary Education Project), proiect ce își propune prin intervenții la nivelul liceelor și al universităților de stat, precum și prin intervenții la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar, să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și a celei de tranziție către învățământul terțiar.

Potrivit proiectului fiecare cursant care predă în învățământul liceal va beneficia de o finanțare de până la 500 euro/semestru, universitatea noastră fiind unul dintre partenerii ministerului în cadrul acestui proiect.

Pentru a beneficia de acest proiect este necesar să vă înscrieți la cursurile de conversie din oferta noastră educațională, până pe data de 19 septembrie 2022.

Informații privind admiterea la cursurile de conversie se regăsesc la adresa: https://admitere.valahia.ro/sectiune/10/conversie-profesional