Admitere

Admitere 2023

REG 30 Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024
M24 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesionala a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2023-2024