Echipa managerială

Echipa managerială:

a. Director DIDFC – Conf. univ. dr. Lavinia-Mihaela Vlădilă;
b. Consiliul DIDFC – Conf. univ. dr. Lavinia Vlădilă, Conf. univ. dr. Crinela Dumitrescu, Conf. univ. dr. Alina Anghel, Conf. univ. dr. Gabriel Cucui, Lect. univ. dr. Nicoleta Florea, Lect. univ. dr. Felix Goldbach;
c. Secretar DIDFC și pentru toate programele de conversie profesională – ing. Laura Nicolau;
d. Reprezentant IT DIDFC – ing. Marius Diaconu

Reprezentanții programelor de studiu de la învățământ la distanță (ID) și conversie profesională:

a. Facultatea de Drept și Științe Administrative
– programul de studii Drept ID
– Conf. univ. dr. Lavinia Vlădilă;
b. Facultatea de Științe Economice
– programul de studii Management ID
– Lect. univ. dr. Nicoleta Florea;
c. Facultatea de Teologie și Științele Educației
– programul de studii de conversie profesională Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP)
– Conf. univ. dr. Alina Anghel;
d. Facultatea de Științe și Arte
– programul de studii de conversie profesională Științe
– Conf. univ. dr. Crinela Dumitrescu;
– programul de studii de conversie profesională Muzică instrumentală
– Lect. univ. dr. Felix Goldbach;
e. Facultatea de Științe Umaniste
– programul de studii de conversie profesională Educație fizică și sportivă
– Conf. univ. dr. Gabriel Cucui.

Secretariatul programelor de studii de la ID este asigurat astfel:
a. Drept ID – ing. Cătălina Bălășoiu și Loredana Bizdrigheanu
b. Management ID – Greta Sandu

Locație:
a. Activitatea didactică și secretariatul pentru programele de studii Drept ID și Management ID se desfășoară și, respectiv, își are sediul în Campusul universitar, pe str. Aleea Sinaia, nr. 13 (la ieșirea spre Pucioasa/Sinaia, lângă DEDEMAN), de principiu, în Corpul B (posibil pentru unele discipline și în Corpul A);
b. Activitatea didactică pentru programul de studii de conversie profesională Științe și Muzică instrumentală se desfășoară în Campusul universitar, pe str. Aleea Sinaia, nr. 13 (la ieșirea spre Pucioasa/Sinaia, lângă DEDEMAN) în Corpul A;
c. Activitatea didactică pentru programul de studii de conversie profesională PIPP și Educație fizică și Sportivă se desfășoară în aceeași locație cu sediul DIDFC, adică pe str. Locotenent Stancu Ion, nr. 35, dar în alte corpuri (urmăriți pe orar).