Specializari

A. Invăţământ la distanţă  – Drept ID – 4 ani, 240 de credite; Management ID – 3 ani, 180 credite

B. Formare continuă

C. Conversie profesională

D. Programe POCU