head

Departamentul dispune de un program de management al calităţii pentru menţinerea obiectivelor programului de învăţământ la distanţă, prin conţinutul ghidului de consiliere al studentului şi a Regulamentului de funcţionare a departamentului.

Programul de management al calităţii pentru forma de învăţământ la distanţă este asigurată la nivelul universităţii prin intermediul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC), asistată de Biroul de Asigurarea Calităţii (BAC), iar la nivelul fiecărei facultăţi prin responsabilii cu evaluarea şi asigurarea calităţii programelor de studii, ce alcătuiesc un veritabil corp de auditori interni.


Proceduri:

Documente privind managementul calităţii: